Гъза на слона

На художниците на тебеширени рисункиНелоялни практики

и други

Тази страница е създадена за онези, които са жадни за още материал по темата. Той, разбира се, би бил предложен веднага, и с удоволствие, и сега тук ще намери обяснение въпросът, защо тебеширените рисунки са малко. Ако човек се замисли, наистина те не се появяват толкова често. Сравнявайки количеството тебешир по магазините и този по асфалта, ние питаме отговорните органи - къде е останалия тебешир и за какво, анджък, се ползва! Какво значи "анджък"?

В парка “Боримечката” съществуват по-добри места за рисуване и такива, които не са предпрочитани. Най-много изображения се наблюдават на източните алеи; в центъра, при катерушките, където са по-малко и оттам в един радиус от, да речем, 20 метра.

Югоизточната част на парка е особено притегателна. Там се появяват най-много рисунки: "Пейката на пишещия" е там, кръстопътя “Петте кьошета”, кучешките катерушки и едно съоръжение, което много от посетителите само от принципни съображения наричат “кенефа”. Това е грубо и подвеждащо, защото в не една или две подобни едноличностни единици е прочетена първата част на “Война и мир”, “Критика на практическия разум”, “На Западния фронт нищо ново”. И други.

Алея

Едно източно предпочитано място.
На източните алеи изникват най-добрите изображения. Пред “Пейката Ми” се появи “Замъкът със сладоледената къща”; там наблизо се разтече “Тъжният Ханс”; там се появиха многофигуралните композиции “За всичко каквото се сещам накуп” и “Триптиха с четирите рисунки”.

С насочването към многофигуралните композиции достигаме до въроса: защо няма толкова много рисунки. Отговорът е очевиден и не е много ясно, защо трябва да го пишем. Защото ако източните алеи са най-добри за появяването на рисунките – не казваме, че някой ги рисува – те се появяват – и те се запазят в продължение на няколко дни, това означава, че няколко дни няма никакво място за нови рисунки. А върху други не е прието да се рисува. Тук обаче някой прошепва със скърцащ шепот: "Не е прието, обаче е прието!" Ето този феномен поражда и част от нелоялните практики. В какво се състоят те. Ами, основно в нелоялни практики.

Ако си нарамил торба с тебешир и крачиш целеустремено към мястото за появяване, което си наумил, и видиш, че то вече е заето от някакви скапани драсканици, е нормално да побеснееш.

Алеята с гъза на слона

Тук ясно се вижда, че "Гъза на слона" няма нищо общо с околните драсканици
Така възникват и двете версии за появяването на “Гъза на слона”. Той е нарисуван в момент на силно раздразнение, вътрешна борба и болезнен гняв насред многофигуралната композиция “Смотаната къща с рисуващо момиче

Синьото сърце, видимо по-горе, тук го няма. То е добавено в последствие, следствие нелоялна практика. Може и художникът сам да го е появил, но това не променя нашата правота. Откъде-накъде.
дъгата и още некви тъпи работи”.

Другата версия, която намираме за по-състоятелна, гласи, че не е могла да бъде понесена появата на такъв сложен космически символ и около него набързо са нахвърляни най-различни наброски - за отмъщение и за да отклонят вниманието от космическия символ.

Към мисълта, че “Гъза на слона” не е част от композицията, ни навежда използването на бял тебешир за постигането на едно монохромно изображение. Умният, красив, интелигентен и наблюдателен зрител ще забележи, че всички други елементи са изпълнени в цвят и ще потвърди нашата версия.

Борис е куку

На тази алея душевното състояние на Борис е отбелязано само 4 пъти. Видимо, иначе надолу може да има още.
Подобни нелоялни практики се забелязват и на други места. Ние сме убедени, че Борис е бил куку само на едно място, а впоследствие е мултиплициран съзнателно навсякъде и от други зложелатели на Борис. Бедният Борис.
Можем да проследим как бедният Борис е решил да заличи първия надпис, което обаче е довело до трагични за него обстоятелства. Сега дори в съседния квартал знаят за него и е крайно време да вземе някакви мерки.

Друга нелоялна практика е, когато се появи нещо хубаво, жизнеутвърждаващо, то да се отрече. Практиката е общоприета по принцип, но тук се използва тебешир. До жизнеутвърждаващия обект се появява отрицателят, появява се негативизмът, студът в обществото - особено зимата, отчуждението между хората, самотата, отчуждението между, казахме ли го вече - и други неща се появяват, най-различни, например.

Коко

Ние сме сигурни, че първото сърце драйфа върху тортата от нелоялна конкуренция. Тя го е добавила в последствие.
рисунка яйце

Две стрелки сочат, че яйцето от дъга е гадно. Дори е потвърдено с още едно "д" и други стрелки.


За да спре всичко това, вероятно един призив към общината не би бил безполезен. Да бъдат осигурени незабавно повече източни алеи в парка “Боримечката”! Да се спре поголовното посещение и ходене по местата, където могат да изникнат рисунки! Да опазим асфалта - той е наш! (Не. Без това. Ще ни арестуват за нездрав уклон към пътни настилки.) Само така ще спрем отрицаването на нови космически символи от какъвто и да било характер, срещу което сме твърде против. Толкова сме против, че дори и красивият и интелигентен зрител ще ни подкрепи.

Ето, видяхте ли.

ornament


© www.ipetar.com