Снимки на животни затворени зад решетки

Конят тичал волен из полето, докато не дошъл човекът. Надянал му юздите, с онова желязното нещо в устата и го затворил в конюшнята. Вълкът бродел из горите, докато не срещнал човека. Надянал му верига на врата и го вързал в двора. Мечката е горско животно. Тя е много паметлива, съобразителна и любопитна. Обича да яде горски плодове, жълъди и корени. Малките мечета се раждат през зимата. През лятото обичат да играят и да се бият на слънце. На свобода мечката живее до четиридесет и пет години. Ако не срещне човека.