Снимки от времето на комунизма

Това са снимки от комунизма, или развития социализъм, от края на 70-те до началото на 90-те. Периодът, който обхващат, за едни си отиде безвъзвратно, а на други може би тепърва предстои да опознаят. Аналогията със заглавието на книгата е съвсем случайна и ми се иска да мога да кажа “Героите в тези снимки са измислени и всяка прилика с реални лица или събития е недействителна”, но за съжаление това не е така. Приятно гледане.