Гъза на слона

На художниците на тебеширени рисунки


Elephantidae Proboscidea Nadegus

Зокрад Гордия

Това е Зокрад Гордия. Той е философ. Зокрад е философ, защото е като Ханс. Зокрад е горд, защото знае за Тъжния Ханс. Зокрад е философ, за да не бъде като Ханс. Ханс не е философ и е тъжен. Зокрад е философ и е стоик. Зокрад Гордия просъществува по-малко от Ханс. Зокрад остана горд до края, за разлика от Ханс, който остана тъжен до края.


© www.ipetar.com