Колко е важна тръбата на телескопа

"- Много е важна."

Може да затвориш единия край и да отглеждаш хамстери вътре. Да се отреже само едно прозорче... Шегувам се. Аз съм голям шегаджия.

На тази страница ще бъдат споменати думи, които навярно никога не са били произнасяни в тесен семеен кръг. Вече знаеш, че всеки компонент или по-простичко част от телескопа е много важна за добрата гледка. Да започнем с тръбата.

При рефракторите тя обхваща и е с диаметъра на лещите - оптичната система на обектива на телескопа (можем да разглеждаме телескопа и като фотографски обектив) или огледалата на рефлекторния телескоп. Широката тръба означава предна леща с голяма повърхност или голямо главно огледало (на рефлектора). А това означава повече светлина. Как телескопът събира повече светлина?

Светлината се състои от малки частици, наречени фотони. Ако засилим пакет бланширан ориз със светлинна скорост, той също ще започне да свети. Какво общо има това със събирането на светлина.

Иван е наказан в стаята си, която има 60 сантиметрово прозорче. До стаята на Иван е тази на Мариела, с двайсет сантиметров прозорец. Иван и Мариела са наказани, защото са видени да се целуват в близката градинка. (Това, че са на 63 години не прави деянието им по-малко виновно.) Понеже няма какво да правят, те решават да хвърлят по равно количество ориз през прозореца с една и съща скорост. Сещаш се какво става по-натам. През прозореца на Иван е изхвърлен повече ориз, защото е по-широк. А изводът е, че Мариела и Иван ще бъдат наказани за още три дни, без това да включва никакъв ориз.

Същото е и със светлината и тръбата. Колкото по големи са лещите или огледалото, толкова по-голям брой фотони ще бъдат събрани. Това обаче само е едната страна на въпроса. Това, колко фотони ще достигнат очите ни, зависи от качеството на лещите или огледалата.

Колкото по-широка е тръбата (по-големи огледала или лещи), толкова по-голям изглежда ще бъде относителният отвор на телескопа или както по-сложно са го измислили физиците - апертура. Голяма апертура = много светлина. Малка апертура = малко светлина = по-малък брой обекти ~ по-малко детайли.

Колкото по-голямо е огледалото или лещата, толкова повече светлина ще влезе в телескопа, а това означава, че ще можем да видим по-тъмните небесни обекти. С тъмния (детски) рефрактор няма да видим онези потайни мъглявини, които биха се появили в един светъл рефлектор.

Разбира се, с добър уред това няма да ти се случи, но я си представи, да насочиш чисто новия си телескоп към Сатурн и да не можеш да видиш пръстените, а само размазано кълбо. Какъв Сатурн ще е тогава. А това зависи от качеството на огледалата или лещите. Тоест, не е достатъчно само те да бъдат големи, а и добри.

А тръбата... Тя е просто един железен цилиндър, който не е направил никому нищо. Дори дава по нея да се закачват разни неща.