Окуляр на телескопа

"- Голямо, още по-голямо... колкото палец."

Телескопите имат характеристики. Те са същите, като на фотографските обективи - фокусно разстояние и относителен отвор. Когато видим, че за един телескоп пише 500/5.2, това означава, че има фокусно разстояние 500 mm и относителен отвор 5.2. На друг е изписано 1200/8. Ето тук се съдържа и цялата дилема.

Знаеш какво е дилема, нали. Същото като девиаторен, но означава друго. В тази глава ще се повъртим именно около тази дилема, защото виждаме, че първият телескоп е по-светъл (5.2), но пък втория има ужасно по-голямо фокусно разстояние (1000). Има ли средно положение. Има. Срещу сто хиляди долара и парцел с обсерватория в Чили. Ще попиташ – защо в Чили. Ами, защото в Чили има по-малко букви за писане, затова. Кой ще седне да ти пише Капитан Андреево в седем часа сутринта.

Всеки астроном с опит ще ти каже да не се зазяпваш по фокусното разстояние на телескопа, а по неговата апертура. Пак се връщаме назад, но има защо. Веднага след това ще ти каже да си вземеш качествени окуляри. Те са онези, които правят възможно голямото увеличение. Как става това.

Рефлекторът с фокусно разстояние 500 mm е просто един дългофокусен обектив. Аз имам такъв вкъщи за фотокамерата, но е малък и затова си нямам никакви хамстери. Оттук натам, колко голям ще бъде образът, зависи от окуляра.

Увеличението, което ще получим, много лесно ще пресметнем, като разделим фокусното разстояние на телескопа, на фокусното разстояние на окуляра.

Знаеш, че това е знакът за деление " / ". Значи, ако телескопът ти има фокусно разстояние от 800 мм, а окуляра от 20 мм, ще получиш увеличение от 40 пъти. Осемстотин делено на двадесет е равно на четиридесет: 800 / 20 = 40х. (Хиксчето означава пъти или 40 кратно увеличение.)

Така стигаме до най-важната част от тази страница. Защото ще кажем, че с два телескопа с различно фокусно разстояние можем да получим едно и също увеличение.

Как?

Ако единият телескоп има фокусно разстояние от 1000 мм и окуляр 20 мм увеличението, което ще даде е 50х или 50 пъти по-голямо от това, което виждаш с очите си - 1000 / 20 = 50х. Ако на другия телескоп с по-малкото фокусно разстояние от 500 mm сложим окуляр с фокусно разстояние f 10 мм увеличението отново е 50х.

Сега, ако на малкия телескоп (500 mm) поставим окуляр с 4 mm фокусно разстояние, той ще даде увеличение от 500 / 4= 125х, което е повече от два пъти по-голямо от това, което даде големия телескоп с окуляр 20 mm. Не е лошо, нали?

Да продължим по-натам и да се запитаме какво ще стане, ако на телескопът от 1000 mm поставим окулярът с f4 mm. 1000 / 4 = 250х. Тук ще имаме едно увеличение, което е сериозно и е добро за Юпитер. Има само един проблем. Дали телескопът е достатъчно добър за това увеличение.

Системата за събиране на светлина (лещи, огледала) притежава определена разрещаваща способност. Това е, когато начертаем адски близо тънки линии една до друга и погледнем с оптичен уред към тях. Един ще различи 20 линии на милиметър, друг 60 линии. Вторият уред има по-голяма разделителна или разрешаваща способност. Тя е важна за видимостта на детайлите в един обект.

Така с 250 кратното увеличение имаме две възможности. Ако оптичната система е добра и телескопът има висока разделителна способност, ние ще видим Юпитер в детайли. Ще видим пояси, ще различим ясно Червеното петно.

Ако този телескоп обаче няма тази добра разрешаваща способност, Юпитер ще бъде едно неясно малко топченце и се оказва, че тези 1000 mm не стават дори за гледане на туристки по хълмовете.

Сега, основното предполагам трябва да си го запомнил. Не, никакъв туризъм и повече глупости не ми се слушат. Първото е, че няма маловажна част, компонент на телескопа. А с различно фокусно разстояние на окулярите можем да постигнем и по-големи, и по-малки увеличения. Каквато и аритметика да правим, астрономите с опит казват, че практически най-голямото полезно увеличение е 300х, но пък телескопите стават все по-добри.

Действително важното е да не правим компромис с качеството на оптичната система (лещи и огледала) за сметка на фокусното разстояние. Телескоп с по-качествена оптична система и по-голяма апертура, но с по-малко фокусно разстояние (600 mm) ще даде много по-добър и ясен образ от телескоп с по-голямо фокусно разстояние (900 mm), но с по-слаба оптична система. Разбира се, по-голямото фокусно разстояние ще даде по-голям образ, при еднакви окуляри, но за какво ти е този по-голям образ, ако той е неясен и размазан.

Защо ще трябват няколко окуляра и как се използват? Да речем, че искаш да наблюдаваш целия диск на Луната. В зависимост от фокусното разстояние на телескопа ще сложиш, примерно, 40 mm окуляр. Ако ти се прииска обаче да поразгледаш някой кратер по-отблизо, трябва да сложиш 4 mm окуляр, защото той ще даде голямо увеличение или, както казват, да намали зрителния ъгъл.

Окулярите се различават по фокусното разстояние (да речем увеличението), зрителния ъгъл (каква площ от обекта е видима), размера на изходната леща (тази до която почти ще е допряно окото ти), по очното разстояние (разстоянието от лещата до окото), размер на диаметъра на окуляра (той влиза в един отвор на окулярния възел), вида на оптичната система (брой и свързване на лещите/компонентите), неща, за които сигурно ще се заинтересуваш, когато навлезеш по-навътре в морето. Двата най-разпространени окуляра спрямо оптичната система са Келнер и Пльозл, като първият се слага в комплекта на евтините телескопи. Вторият също, но има големи разлики в качеството им. Ако вземеш окуляр със система Наглер ще имаш един наистина добър окуляр.

Най-голямо увеличение ще получиш с късофокусните окуляри с фокусно разстояние от 2 мм до 15 мм - те имат по-малък зрителен ъгъл, а другите се наричат среднофокусни и дългофокусните - над 30 мм.

Лещите на ниско качествените окуляри страдат от същите болести както и всички недобри лещи. Цветни ореоли (понякога като огньове), размит образ (или по краищата), слабо пропускане на светлината и други.

За какво да внимаваш. Много от телескопите се продават с тръби с добри качествени лещи или огледала. Но в последствие се оказва, че окулярите в комплекта не могат да разкрият напълно качествата на тръбата заради по-ниска цена на целия комплект. Увери се, че окулярите в комплекта са Пльозл или вземи отделно такива. Ако някой прекалява с компютъра напоследък и носи очила, да бъде много внимателен какво е очното разстояние на окуляра, за да не се окаже, че не може да приближи окото достатъчно и да не може да гледа. Ако ти трябва допълнителен окуляр внимавай за диаметъра - трябва да е същия като на окулярния възел, но обикновено за малките телескопи са 1.25. Окулярът трябва да е многослойно просветлен, ще го познаеш по цветните нюанси на предните лещи. Широкоъгълните окуляри ще ти покажат по-голяма част от небето при еднакво увеличение.

И последно, има наистина скъпи окуляри, по-скъпи от целия ти телескоп. Заедно с колелото и телефона. Те няма да дадат по-големи увеличения, но явно има защо и надявам се си разбрал причината за това и няма да се обезсърчиш, а ще погледнеш реално на нещата. А ние ще ги увеличим още малко, но не чак толкова продължително на следващата страница.