Монтировката

"– Още много ли има?"

Монтировката се закрепва върху статива, а върху нея - телескопа. Монтировката е уред, който позволява на телескопа да се движи. Когато се работи с телескоп, той постоянно се движи. Това е необходимо поради отместването на звездите и небесните обекти, заради въртенето на Земята около нейната ос.

За това как и дали звездите се движат сме писали в "Съзвездията Звездните мечти на древните" и тук рискуваме да отворим други врати на астрономията, което няма да е в духа на настоящя текст. Но най-общо, звездите се движат спрямо нас, като земни наблюдатели и по тази причина трябва да накараме телескопа да се движи, за да следим тяхното движение.

Монтировката върти телескопа по две оси, които съвпадат с движението на звездите спрямо координатната система, за която е конструирана монтировката. Тук изглежда пак ще преведаме.

Когато се движат в небето, небесните тела го правят веднъж настрани и в другия случай настани и нагоре. Веднъж това движение се отчита по екваториалната координатна система и затова единия вид монтировка е екваториална. Другата система, по която се отчита движението на небесните тела е азимуталната и затова другия вид монтировка се нарича азимутална. Докато азимуталната монтировка е подходяща за наблюдения, с нея не могат да се правят снимки. При екваториалната система отчитането по едната координата започва от равноденствена точка, а при азимуталната започва от географска посока. За фотографиране на небесни обекти се използва екваториалната монтировка.

Освен по вида си монтировките се различават по сложност и възможности. Малките монтировки не могат да "носят" тежки телескопи и за всяка е указано максималното тегло на товароносимост. Също така производителите ги подреждат по класове. Например при "Skywatcher" класовете са подредени така: EQ1, EQ2... NEQ5, EQ6.

Движението на телескопа се нарича "водене" и се извършва чрез монтировката по два начина - ръчно и автоматично чрез мотори, като втората наричаме моторизирана монтировка. При ръчното водене трябва да въртим едни колелца, а в другия случай моторите вършат това вместо нас. На екваториалната монтировка могат да бъдат монтирани мотори, а също и на азимуталната, ако тя позволява това.

С монтировките от тип EQ1 са екипирани телескопите за съвсем начинаещи астрономчета. На тях може да бъде монтиран мотор по ректасцензия. Небесните тела могат да бъдат следени само по ректасцензия, но обикновено и при най-скъпите монтировки се получава отклонение и се налага да бъдат правени корекции и по деклинация или по две оси.

Прецизното водене на телескопа е от изключителна важност при фотографирането на звездни обекти, затова астрофотографите се насочват към моторизирани монтировки от типа EQ5, EQ6.

И тук има изключително много неща, които да кажем, но най-обективното е, да съобразим монтировката с телескопа, към който сме се насочили. Ако влезем в сайта на известната фирма "Meade", ще видим, че там се предлагат бюджетни телескопи и без монтировки.

Съществуват моторизирани компютърни монтировки, в които са заложени координатите на хиляди небесни обекти. Там трябва да въведем кой обект искаме да наблюдаваме и монтировката позиционира телескопа върху обекта. Това са монтировките, познати под името "GoTo".

Трябва да кажем, че въобще не е необходимо нашият първи телескоп да има моторизирана монтировка. Улеснението от добрата електроника е задължително за напредналите астролюбители, където точността и прецизността са на първо място, но аз силно бих желал твоята първа монтировка да не бъде моторизирана. Да търсиш и намираш обекти е изключително забавно и най-полезна дейност за начинаещия астроном-любител.

На повечето снимки ще видим монтировки с ръчки, мотори и колелца, но има и съвсем, съвсем прости монтировки, на които са закачени прекрасни телескопи. Това са монтировките тип "Добсън". При тях телескопът се движи единствено с побутване тук-там. Един такъв пример са триста милиметровите "добсъни" на "Skywatcher" и страхотните ръчно изработени български телескопи, които можеш да видиш ето тук, само от любопитство.

Написахме някои неща за монтировката, но каквото и да казахме, имаше само една основна мисъл зад всичко това. Начинаещият астролюбител може да започне с каквато и да е монтировка. Астролюбителят-фотограф се нуждае от стабилна и прецизна монтировка, която може да се окаже дори по-важна от телескопа.