Гъза на слона

На художниците на тебеширени рисункиОбем на галериите:Месец февруари съдържа 12 снимки

Месец април съдържа 13 снимки

Месец май съдържа 23 снимки

Месец юни съдържа 124 снимки

Месец юли съдържа 368 снимки

Месец август съдържа 396 снимки

Месец октомври съдържа 127 снимки


Галериите за новемри и декември се подготвят в момента и ще бъдат качени в рамките на един месец.

info

Рисунките по месеци


февруари

Февруари
Април

Април
Май

Май
Юни

Юни
Awgust

Юли
Юли

Август
Септември

Септември
Октомври

Октомври

© www.ipetar.com