Статии и текстове


на астрономическа тема

Звездите са първият досег на човека с Вселената. Земната природа е била естествената среда. Човекът живеел с дъжда, вятъра, тревата, животните, огъня – те били част от неговия дом. Можел да ги докосне, да ги почувства. Звездите, далечни и непознати, били ли са част от земния свят. Появявали се в нощта, отивали си и пак се връщали. Какво са те, защо са там... Кога е започнало всичко? Когато някой е вдигнал поглед към небето и в него страхът и боговоте отстъпили пред разума: "Аз искам да разбера." Така се е появил човекът, а ние сме неговите наследници. Вдигнали поглед нагоре, пазещи искрата на любопитството и древната сила.